Onderwijs

We leren de kinderen de basisvaardigheden, goed rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met zichzelf en met de ander.

Vaardigheden

Basisvaardigheden leren de kinderen ’s ochtends. Ze krijgen hoogwaardig onderwijs in:

  • Technisch lezen
  • Rekenen
  • Spelling en taalbeschouwing

Zo krijgen ze een goed fundament om op voort te bouwen.

Persoonlijkheid

’s Middags  werken de kinderen verder aan hun vaardigheden die hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren. 

  • Thematisch werken
  • Sociaal emotioneel leren (HiRO)
  • Muziek
  • Werkstukken
  • Presentaties