Onderwijs

We leren de kinderen goed rekenen, lezen en schrijven. Net zo belangrijk vinden we het om ze te stimuleren hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Meer over ons onderwijs vindt u in onze schoolgids.

Vaardigheden

Basisvaardigheden leren de kinderen ’s ochtends. Ze krijgen hoogwaardig onderwijs in:

  • Technisch lezen
  • Rekenen
  • Spelling en taalbeschouwing

Zo krijgen ze een goedgevulde rugzak. We motiveren kinderen om te leren door te starten vanuit een vraag.  Wat doen ze waarom in hun rugzak? De leerkracht geeft ze instructie en coacht ze bij het (ver)werken.

Persoonlijkheid

’s Middags ontdekken de kinderen hun talenten en ontwikkelen hun eigen persoonlijkheid. Met elkaar onderzoeken ze een onderwerp dat betekenis heeft voor ze. Zo leren ze de wereld als een geheel lezen en verbanden leggen. De middag bestaat uit:

  • Wereldoriëntatie
  • Filosofie
  • Muziek
  • Begrijpend lezen
  • Teksten schrijven
  • Werkstukken
  • Presentaties