De Zandstroom

“Samen op pad om, met plezier, je eigen weg te vinden”

De wereld wordt steeds ingewikkelder. Media tonen verschillende versies van de waarheid. Wij willen de kinderen versterken in het maken van bewuste keuzes. Daarom vinden we het belangrijk zelfbewustzijn bij kinderen te stimuleren. Zodat ze straks hun eigen weg in de maatschappij kunnen vinden en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Dit zie je terug in ons onderwijs, dat drie sporen volgt: sociaal emotioneel, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling.

Samen

Zelfbewust

Plezier

Op onze school staat de relatie met elkaar centraal. Onze leerkrachten trekken als coaches samen met de kinderen op. Met elkaar onderzoeken ze thema’s waarbij ze nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.

Talenten laten bloeien, dat is wat we willen. Zodat elk kind groeit naar meer zelfbewustzijn en leert wat voor persoon hij of zij is. Wijsheid vinden we belangrijker dan kennis. We ondersteunen iedere leerling in de ontwikkeling van een eigen identiteit. 

We doen een beroep op creativiteit. Als een kind durft te falen, leert het van fouten.  Onze ambitie is kinderen niet te maken tot ‘weters’ maar tot ‘vragers’. Zoeken naar samenhang is een belangrijk onderdeel van het leren.

Nieuwe ouders

 

Zoekt u een goede school voor uw kind? Kom dan eens langs voor een kennismaking. 

 

Uitgebreide informatie staat in onze schoolgids.

 

 

Waarom kiezen ouders voor onze school?

 

De Zandstroom kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht, voor iedereen die onderdeel is van de organisatie. Het gemiddelde gezin bestaat niet, net zomin als het gemiddelde kind. Iedere situatie is uniek en vraagt om een unieke benadering.