“Samen stroomopwaarts”

De Zandstroom is net als iedere school een multiculturele gemeenschap.

Op de Zandstroom volgen we drie sporen: het ontwikkelen van vaardigheden, sociaal-emotioneel leren
en persoonlijkheidsontwikkeling. We halen de ‘echte wereld’ naar binnen en gaan er samen op uit. We
zien autonomie als een belangrijke voorwaarde tot ontwikkeling. Want: wij zien jou en geloven in jou.
Schooljaar 2023-2024 staat dan ook in het teken van extra aandacht voor deze ‘drie sporen’.

Relatie

Vertrouwen

Betekenisvol

Op onze school staat de relatie met elkaar centraal. Wij vinden het belangrijk dat de relatie in de driehoek (ouder-kind-school) goed staat.

Op onze school is vertrouwen een basiswaarde. We vertrouwen er op dat we ons best doen het zo
goed mogelijk te doen. We praten met elkaar vanuit vertrouwen. Op het moment dat het vertrouwen er niet is kun je eigenlijk niet samen verder. Vanuit vertrouwen komt ontwikkeling op gang en wordt hier open met elkaar over gecommuniceerd.

Betekenisvol basisonderwijs maakt leren leuk en praktisch. Leerkrachten helpen je vragen te stellen en samen te werken. Zo begrijp je dingen beter. 

Nieuwe ouders

 

Zoekt u een goede school voor uw kind? Kom dan eens langs voor een kennismaking. 

 

Uitgebreide informatie staat in onze schoolgids.

 

 

Waarom kiezen ouders voor onze school?

 

De Zandstroom kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht, voor iedereen die onderdeel is van de organisatie. Het gemiddelde gezin bestaat niet, net zomin als het gemiddelde kind. Iedere situatie is uniek en vraagt om een unieke benadering.