Praktische informatie

Oudergesprekken

We spreken u als ouders minimaal twee keer per schooljaar persoonlijk én natuurlijk meer als daar aanleiding toe is. In alle groepen is er een startgesprek. In groep 3 t/m 8 zit het kind hierbij. Bij het eerste rapport(folio) is er een 10-minutengesprek. Daarnaast kunnen we ook een afspraak maken als wij of de ouders dat belangrijk vinden.

 

Parro-app

Via onze school-app PARRO krijgen ouders actuele informatie. Elke groep heeft bovendien een eigen omgeving waarin we delen waar de kinderen mee bezig zijn. Via de Parro-app kunnen ouders zich opgeven voor 10-minutengesprekken en nieuwsbrieven ontvangen.

 

Ouderbijdrage

De grootste bijdrage die u als ouders kunt leveren, is uw kind begeleiden bij het leren.

Bijvoorbeeld door het te helpen met huiswerk. Te praten over dingen die uw kind bezighouden. Of samen naar het bos te gaan.

Daarnaast vragen we aan groep 1 t/m 4 € 20,00 en aan groep 5 t/m 8 € 25,- als bijdrage voor activiteiten en feesten die we door het jaar heen organiseren.

 

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag hebben alle groepen dezelfde schooltijden:

8.30 uur tot 14.00 uur

 

Continurooster

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen overblijven en samen op school lunchen.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen het gebouw van de school zit BSO Sam&Abeltje. [link]

U bent natuurlijk vrij om zelf een BSO te kiezen.

 

Overzicht studiedagen /piekdagen en vakanties.

Studiedag woensdag 11 oktober

Herfstvakantie maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober 2023

Studiedag maandag 30 oktober

Studiedag woensdag 6 december

Kerstvakantie vrijdag 22 december 12.00 uur tot en met zondag 7 januari 2024!

Piekdag vrijdag 2 februari 2024

Studiedag maandag 5 februari 2024

Voorjaarsvakantie maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede Vrijdag 29 maart 2024

2e paasdag maandag 1 april 2024

Studiedag maandag 8 april 2024

Koningsdag zaterdag 27 april 2024

Meivakantie maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024, inclusief Hemelvaartsweekend

Pinkstermaandag 20 mei 2024

Studiedag vrijdag 31 mei 2024

Piekdagen vrijdag 28 juni en maandag 1 juli 2024

Zomervakantie vanaf vrijdag 19 juli 2024