Praktische informatie

Bereikbaarheid

 Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht(en), directie en ib-ers voor een
gesprek, echter niet bij de aanvang van de lessen. Mocht u een afspraak willen maken met de leerkracht
dan kunt u mailen naar hun mailadres, bellen naar school na 14.00 of om 14.00 de leerkracht
aanspreken bij het uit gaan van de school.
Op school voeren we meerdere keren per jaar driehoekgesprekken (ouder(s)/verzorger(s), kind,
leerkracht(en)). In deze gesprekken wordt de voortgang van uw kind besproken.
In februari krijgt een leerling zijn/haar eerste schoolrapport. Naar aanleiding van dit rapport wordt dit
besproken tijdens een driehoekgesprek. In dit gesprek worden afspraken geëvalueerd en eventueel
geherformuleerd.
In de één na laatste week voor de zomervakantie, krijgt het kind het eindrapport mee. Ouders kunnen
via PARRO een afspraak maken met de leerkracht om dit rapport voor de zomervakantie te bespreken
in een driehoekgesprek.   

 

Parro-app

Het hele schooljaar door worden ouders geïnformeerd via onze school-app (PARRO). Hierin staan
belangrijke mededelingen en andere zaken. Alle ouders/verzorgers hebben deze app op hun telefoon.
Op de toegevoegde kalender staan alle belangrijke data voor een bepaalde periode vermeld. Via het
kopje ‘kalender’ kunt u de schoolkalender inzien. 

Ouderbijdrage

De grootste bijdrage die u als ouders kunt leveren, is uw kind begeleiden bij het leren.

Bijvoorbeeld door het te helpen met huiswerk. Te praten over dingen die uw kind bezighouden. Of samen naar het bos te gaan.

Daarnaast vragen we aan groep 1 t/m 4 € 20,00 en aan groep 5 t/m 8 € 25,- als bijdrage voor activiteiten en feesten die we door het jaar heen organiseren.

 

Schooltijden

Van maandag tot en met vrijdag hebben alle groepen dezelfde schooltijden:

8.30 uur tot 14.00 uur

 

 

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen het gebouw van de school zit BSO Sam&Abeltje. 

U bent natuurlijk vrij om zelf een BSO te kiezen.

 

Overzicht studiedagen /piekdagen en vakanties.

Studiedag woensdag 11 oktober

Herfstvakantie maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober 2023

Studiedag maandag 30 oktober

Studiedag woensdag 6 december

Kerstvakantie vrijdag 22 december 12.00 uur tot en met zondag 7 januari 2024!

Piekdag vrijdag 2 februari 2024

Studiedag maandag 5 februari 2024

Voorjaarsvakantie maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede Vrijdag 29 maart 2024

2e paasdag maandag 1 april 2024

Studiedag maandag 8 april 2024

Koningsdag zaterdag 27 april 2024

Meivakantie maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024, inclusief Hemelvaartsweekend

Pinkstermaandag 20 mei 2024

Studiedag vrijdag 31 mei 2024

Piekdagen vrijdag 28 juni en maandag 1 juli 2024

Zomervakantie vanaf vrijdag 19 juli 2024